Prijavljivanje

Prijavljivanje Trimble distributera

Trimble distributeri mogu pristupiti prodajnim alatkama, informacijama i sredstvima na Channel Resource Center pomoću jednokratne prijaveSSO (podaci za prijavljivanje na Ag Partner veb-sajt).

Channel Resource Center

Prijavljivanje korisnika softvera

Korisnici softvera mogu se prijaviti na Trimble Ag Software tako što će kliknuti na dugme koje se nalazi ispod ovog teksta. Oni koji prvi put koriste Trimble Ag Software mogu slediti ovo uputstvo za podešavanje naloga.

Trimble Ag Software prijavljivanje

Da li imate neko pitanje?

Kliknite na dugme ispod ovog teksta da biste videli Trimble Ag mogućnosti za pružanje obuke i podrške.

Obuka i podrška