Upravljanje vodom

Odgovarajuće upravljanje vodom predstavlja temelj za uspešne poljoprivredne radove. Bilo da je reč o prevelikoj ili nedovoljnoj količini vode ili o tome da voda nije na pravom mestu, problemi sa vodom pogađaju svakog uzgajivača. I zemljoradnici i izvođači radova mogu maksimizovati efikasnost korišćenja vode za formiranje zemljišta, smanjenje troškova i povećanje prinosa pomoću inteligentnih Trimble rešenja koja su prilagođena korisniku i namenjena za upravljanje vodom. Naši inovativni sistemi za kontrolu nagiba, drenažu i formiranje zemljišta — upareni sa vodećim softverom na polju dizajna — omogućuju optimalno distribuisanje vode za svako imanje.

Kontrola nagiba

Koristite Trimble® FieldLevel™ II ili Trimble® VerticalPoint RTK™ kontrolu nagiba da biste postigli maksimalnu vertikalnu preciznost za sve operacije nivelisanja i formiranja zemljišta. Sistemi kao što je VerticalPoint RTK pružaju:

 • Efikasnu vertikalnu preciznost u cilju održavanja kontrole nagiba tokom vremena
 • Minimalne operativne troškove
 • Dinamičnu i nezavisnu korekciju za svaki traktor
 • 95% ili više vremena ispravnog rada, čak i u najzahtevnijim okruženjima u bilo koje doba godine
Saznajte više o VerticalPoint RTK

Formiranje zemljišta

Sistem Trimble® FieldLevel™ II, uparen sa WM-Form™ softverom, unapređuje korake ispitivanja, dizanjiranja i pomeranje zemlje u cilju formiranja zemljišta. Ovo rešenje pomaže zemljoradnicima i izvođačima radova da:

 • Efikasno distribuišu vodu održavajući nagib
 • Poboljšaju prinos kontrolisanjem viška vode
 • Umanje oštećivanje gornjeg sloja tla i eroziju
 • Otvore više hektara za zemljoradnju
Saznajte više o FieldLevel II

Drenaža imanja

Veoma je važno pokloniti pažnju drenaži kada analizirate  produktivnost svog imanja. Trimble WM-Drain® rešenje za drenažu imanja, upareno sa WM-Subsurface softverom, predstavlja komplet alatki za unapređenje koraka ispitivanja, analiziranja, dizajniranja, instalacije i verifikacije površinske i podzemne drenaže. Zaokružite sve poslove što se tiče drenaže pomoću jednog integrisanog rešenja koje donosi znatne prednosti, kao što su:

 • Poboljšanje prinosa useva do 30%
 • Održavanje razvijenije zone korena za bolju apsorpciju hranljivih materija
 • Uklanjanje prekomerne vode sa njive i smanjivanje biljnog stresa
 • Umanjivanje sabijanja polja i minimizovanje erozije tla

Pronađite najbližeg distributera

Da li želite da saznate više o specifičnim proizvodima koji mogu unaprediti vaše poslovanje? Kliknite na dugme koje se nalazi dole kako biste pronašli najbližeg distributera.

Nađi distributera

Aplikacija Fast

Da li vas interesuje koja bi kombinacija preciznih poljoprivrednih proizvoda bila savršena za vas? Pronađite idealno rešenje tako što ćete odgovoriti na deset pitanja u vezi sa potrebama svog imanja. Svako pitanje će pomoći našem sistemu da vam preporuči najbolje rešenje.

Odmah isprobajte FAST