Nadogradnja na Farmer Pro

Kako se može kupiti

Prikaz zdravlja useva

Prikaz zdravlja useva koristi tehnologiju PurePixel™ i pruža zemljoradnicima i njihovim savetnicima pouzdane, bez oblaka, kalibrisane satelitske snimke. PurePixel koristi sopstveni algoritam za analizu brojnih ulaznih signala na senzorima kako bi se proizvele kalibrisane mape vegetativnih indeksa tokom sezone rasta. Ova jedinstvena kalibracija omogućuje zemljoradnicima da uporede zdravlje useva u svakoj fazi rasta za ciljano izviđanje useva.

Saznajte više
Crop Health Imagery Scouting
Farmer Pro Work Orders

Radni nalozi

Funkcija Radni nalozi pomaže onima koji upravljaju imanjem da minimizuju nagađanje pri dodeljivanju i praćenju poljoprivrednih poslova. Ova mobilna funkcija je laka za korišćenje i od velike koristi kada je reč o upravljanju logistikom, dodeljivanju zadataka, praćenju napretka i brzim prilagođavanjima, čime se maksimizuju efikasnost i produktivnost imanja. Pored toga, radnici na imanju mogu pomoću svog pametnog telefona dobijati dnevne zadatke, što će doprineti njihovoj efikasnosti i smanjiti greške u primeni određenih sredstava.

Saznajte više

Uzorkovanje tla

Kada je reč o uzorkovanju tla, nijedna druga aplikacija ne olakšava taj postupak u tolikoj meri. Za svako polje u hodu napravite koordinatnu mrežu ili prikažite pozadinske zone. Pogledajte gde ste evidentirali stvarnu tačku i pošaljite sve podatke nazad svom računaru bez imalo brige o USB memoriji ili kablovima.

Sa našom mobilnom aplikacijom moći ćete da:

  • Nacrtate koordinatnu mrežu bilo koje veličine
  • Učitate mape sa pozadinskim zonama
  • Upravljate do ciljnih tačaka
  • Dovršite posao bez internet konekcije

Izviđanje useva

Unošenje beležaka o izviđanju useva i slikanje štetočina nikada nije bilo lakše. Najbolje od svega je što više korisnika može istovremeno uneti zapis o izviđanju useva, šaljući nazad podatke do jedne centralne lokacije. Savetnici mogu brzo analizirati rezultate i dati pravovremene preporuke.

Sa našom mobilnom aplikacijom moći ćete da:

  • Izaberete stavku iz prethodno definisanog spiska štetočina i korova
  • Delite izveštaje u realnom vremenu
  • Napravite i označite fotografije radi izviđanja
  • Dovršite posao bez internet konekcije
KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ omogućuje razmenu podataka vezanim za parcele, mehanizaciju i inpute između Trimble Precision-IQ navigatora i Cloud-a2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje mehanizacije u realnom vremenu, trenutno stanje i istorija korišćenja vozila
Bežično slanje VRA mapa za doziranje inputa
Kreiranje Radnih zadatka na web aplikaciji ili mobilnom telefonu
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuKreiranje detaljnih informacija vezanih za primenu inputa (hemikalije, semena, đubriva) i žetvu
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o zapisu pokrivenosti, primeni inputa i ostalih informacija (npr. vremenski uslovi)
Pristup Precision-IQ podacima sa navigatora u .shp fajl obiku za primenu u drugim aplikacijama
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Kreiranje izveštaja o primeni semena, đubriva, hemikalija, kao i izveštaja o profitabilnosti parcele ili useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiUpotreba alata za kreiranje menadžment zona i varijabilno doziranje inputa
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPristup Crop Health Imagery sistemu za pregled satelitskih snimaka stanja useva (NDVI-PPVI-IR-RGB)
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika
1 Dodatni nalozi za korisnike Farmer Core i Farmer Pro paketa mogu se naknadno kupiti.
2 AutoSync automatski povezuje sve vaše pametne telefone, kompjutere i Trimble navigatore (Precision-IQ software neophodan). Da bi slanje podataka putem AutoSync-a bilo moguće neophodna je Trimble Display licenca, LTE modem ili Wi-Fi adapter.
3 Cene proizvoda su trenutno dostupne samo u Severnoj Americi.