Sistem za automatsko upravljanje Autopilot™

Automatizovani, hands-free sistem za upravljanje postavljen direktno na hidraulični sistem obezbeđuje najpreciznije upravljanje na svakoj vrsti parcele. Sistem za automatsko upravljanje Trimble® Autopilot™ automatski održava vaše vozilo na zadatoj trasi sa maksimalnom preciznošću. Kada vaše vozilo odstupi od željene putanje, sistem Autopilot će mu signalizirati da se vrati na zadatu trasu, bez obzira na vrstu parcele ili terena — tako da se možete usredsrediti na posao koji vam predstoji.

Sistem za automatsko upravljanje Autopilot - tehničke specifikacije

Karakteristike

 • Obezbeđuje automatsko upravljanje za vaše vozilo sa ponovljivošću od jednog inča
 • Integriše se direktno u hidrauliku vašeg vozila za neometan pristup upravljačkim elementima u kabini
 • Koristi tehnologiju kompenzacije terena za visoku preciznost na zahtevnim terenima
 • Idealan za najzahtevniju primenu pri obradi redova
 • Kompatibilan sa mnogim vozilima spremnim za navođenje, što smanjuje potrebu za dodatnom opremom
 • Brza i precizna realizacija primene na parceli
 • Smanjen umor rukovaoca i poboljšana bezbednost
 • Funkcioniše danju i noću, kao i u okruženju sa mnogo prašine ili smanjenom vidljivošću

Sistemi za upravljanje vozilom

Sistem za automatsko upravljanje Autopilot™
 • Sistem GFX-750 displeja
 • TMX-2050 displeja
 • Vozila spremna za navođenje
 • TrueTracker sistem za upravljanje priključnim mašinama
 • TrueGuide sistem za navođenje priključnih mašina
 • RG-100 navođenje kroz red
 • T3™ kompenzacija terena za odstupanja od uzdužne i vertikalne ose
Sistem sa motornim pogonom Autopilot™
 • Sistem GFX-750 displeja
 • TMX-2050 displeja
 • Vozila spremna za navođenje
 • TrueTracker sistem za upravljanje priključnim mašinama
 • TrueGuide sistem za navođenje priključnih mašina
 • RG-100 navođenje kroz red
 • T3 kompenzacija terena za odstupanja od uzdužne i vertikalne ose
Sistem za pomoćno upravljanje EZ-Pilot®
 • TMX-2050 displej
 • T3 kompenzacija terena za odstupanja od uzdužne i vertikalne ose
Sistem za navođenje EZ-Pilot® Pro
 • GFX-750 displej
 • NAV-500/NAV-900 kompatibilnost
 • T3 kompenzacija terena za odstupanja od uzdužne i vertikalne ose
Sistem za pomoćno upravljanje EZ-Steer®
 • EZ-Guide 250 sistem
 • TMX-2050 displej
 • T2 kompenzacija terena za odstupanja od uzdužne i vertikalne ose

NextSwath tehnologija zaokretanja na kraju reda

Kada se koristi na displeju TMX-2050, sistem Autopilot uključuje i Trimble NextSwath™ tehnologiju zaokretanja na kraju reda koja automatski proračunava i sledi najbolju moguću putanju za zaokretanje vozila i koja pristupa sledećem redu ili prohodu sa priključnom mašinom precizno postavljenom u radni položaj.

OnSwath tehnologija preciznog navođenja do putanje

Trimble OnSwath™ tehnologija preciznog navođenja do putanje omogućuje korisnicima sistema Autopilot da podese parametre preciznog navođenja za konkretno vozilo i posao na parceli. Koristeći OnSwath tehnologiju vozilo projektuje svoju putanju na odgovarajući red, što mu omogućuje da se brže vrati na zadatu putanju.

Tehnologija kompenzacije terena

Autopilot sistem koristi T3™ senzore za izračunavanje pravog položaja vozila što minimizuje preskakanja i preklapanja na brdovitom terenu, padinama i neravnom terenu.

Šta je precizna poljoprivreda?

Kompanija Trimble nudi mogućnost pomoćnog i automatskog upravljanja kako bi vaše poljoprivredno vozilo ostalo na pravoj trasi — tako da se vi možete usredsrediti na druge poljoprivredne radove. Uz dodatne prednosti tehnologije kompenzacije terena, možete raditi i u zahtevnim uslovima dok minimizujete preskakanja, preklapanja i nasumično obrađivanje redova. Saznajte više o važnoj ulozi koju rešenja za upravljanje imaju u savremenoj preciznoj poljoprivredi.

Saznajte više

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti