• ACTIVITY

  • SOLUTION

Kontrola nagiba

Laser Spectra Precision AG401

Samonivelišući laserski predajnik početnog nivoa idealan za korišćenje na parcelama bez nagiba na kojima nema potrebe za podešavanjem nagiba.

Saznajte više

Trimble Select

Trimble Select predstavlja prvu poljoprivrednu tržnicu kreiranu od strane Trimble Agriculture kako bi poljoprivrednici imali pristup jedinstvenim i komplementarnim proizvodima zahvaljujući globalnoj mreži Trimble i Vantage zastupnika.

Saznajte više

Sistemi za upravljanje

Sistem sa motornim pogonom Autopilot™

Električni, hands-free, automatski sistem za upravljanje koji se lako postavlja na osovinu upravljača obezbeđuje veoma precizno upravljanje na Autopilot nivou.

Saznajte više

Upravljanje vodom

Sistem Trimble® FieldLevel™ II

Koristite sistem Trimble® FieldLevel™ II da biste unapredili korake ispitivanja, projektovanja i nivelisanja u okviru projekata za nivelisanje tla. Ovaj sistem takođe obezbeđuje dva pristupa za postavljanje nasipa na pirinčanim poljima. FieldLevel II doprinosi optimalnom upravljanju vodom tako što unapređuje prinose, korišćenje vode i produktivnost imanja.

Saznajte više

Sistemi za upravljanje

Sistem za automatsko upravljanje Autopilot™

Automatizovani, hands-free sistem za upravljanje postavljen direktno na hidraulični sistem obezbeđuje najpreciznije upravljanje na svakoj vrsti parcele.

Saznajte više

Sistemi za upravljanje

Sistem za navođenje EZ-Pilot® Pro

Sistem za navođenje EZ-Pilot® Pro obezbeđuje visoku preciznost navođenja za traktore sa prednjim pogonom, pogonom na četiri točka i za kombajne.

Saznajte više

Sistemi za upravljanje

Sistem za pomoćno upravljanje EZ-Pilot®

Pomoćno upravljanje sa integrisanim elektromotornim pogonom za visoku preciznost po povoljnoj ceni.

Saznajte više

Sistemi za upravljanje

Sistem za pomoćno upravljanje EZ-Steer®

Sistem za pomoćno upravljanje omogućuje prenosivo, hands-free obavljanje poljoprivrednih radova za više od 1,200 marki i modela vozila.

Saznajte više

DISPLEJI ZA NAVOĐENJE

Displej TMX-2050™

Displej TMX-2050™ je lak za korišćenje i odlikuje se ekranom visoke rezolucije osetljivim na dodir koji poseduje izuzetno izoštrene vizuelne efekte i mogućnost izbora između FmX® Plus i Precision-IQ™ aplikacije kako bi se udovoljilo specifičnim potrebama vašeg imanja.

Saznajte više

Upravljanje vodom

VerticalPoint RTK™ kontrola nagiba

Automatizovani, hands-free sistem za upravljanje postavljen direktno na hidraulični sistem obezbeđuje najpreciznije upravljanje na svakoj vrsti parcele.

Saznajte više

Upravljački sistemi

Sistem za navođenje priključnih mašina TrueGuide

Sistem za pasivno navođenje priključne mašine koji nadzire i koriguje poziciju priključne mašine menjajući položaj traktora.

Saznajte više

Upravljački sistemi

Sistem za upravljanje priključnim mašinama TrueTracker

Sistem za pasivno navođenje priključne mašine koji nadzire i koriguje poziciju priključne mašine menjajući položaj traktora.

Saznajte više

Upravljački sistemi

Navođenje kroz red RG-100

Sistem za navođenje kombajna koji koristi senzore da bi usmerio kombajn na redove. Sa Trimble® RG-100 sistem za navođenje kroz red, možete automatski podesiti kombajn u zavisnosti od promena u redovima tako što ćete koristiti postojeće senzore ugrađene u glavu kombajna.

Saznajte više

Radio-uređaji

Eksterni radio TDL 450L

Napredan, veoma brz eksterni radio-uređaj za UHF prenos podataka.

Saznajte više

Prijemnici

GNSS prijemnik AgGPS 542

Napredan GNSS prijemnik sa dvostrukom frekvencijom, idelan za područja sa nepravilnim prijemom satelitskog signala.

Saznajte više

Kontrola primene

Sistem za kontrolu tečnosti Field-IQ ISOBUS

Trimble® Field-IQ ISOBUS sistem za kontrolu tečnosti predstavlja ISO kompatibilan sistem za kontrolu primene koji se može koristiti na bilo kojoj priključnoj mašini za primenu tečnosti.

Saznajte više

Bazna stanica

Bazna stanica AgGPS 542 RTK

Trimble RTK bazne stanice dizajnirane su za jednostavno i pouzdano funkcionisanje kao deo mreže RTK baznih stanica ili kao pojedinačne mobilne bazne stanice za korišćenje na imanju.

Saznajte više

Kontrola primene

Sistem Field-IQ

Trimble® Field-IQ™ sistem za kontrolu unosa useva pruža produktivnu i efikasnu funkcionalnost za sadnju i upravljanje prihranom useva, kao i za kontrolu štetočina. Field-IQ sistem radi sa Trimble TMX-2050 displejem.

Saznajte više

Kontrola primene

Meteorološka stanica Field-IQ ISO

Trimble ISOBUS meteorološka stanica daje vam trenutne informacije o promenama vremena i dostupna je preko interfejsa ISO univerzalnog terminala (UT) koji je lak za korišćenje.

Saznajte više

Kontrola primene

Ručni senzor useva GreenSeeker

Trimble GreenSeeker ručni senzor useva predstavlja povoljan i lak za korišćenje merni uređaj koji se može koristiti za utvrđivanje zdravlja — ili vitalnosti — useva da bi se donele bolje odluke što se tiče prihrane useva na imanju.

Saznajte više
AgTech

Poljoprivredni softver

Farmer Starter

Farmer Starter predstavlja besplatnu onlajn i mobilnu platformu koja je laka za korišćenje i namenjena zemljoradnicima koji žele da organizuju podatke o svom imanju i pristupe im sa bilo kog uređaja koji je povezan sa internetom. Ova inovativna softverska alatka za upravljanje imanjem predstavlja savršenu polaznu tačku i može bez ikakvih problema biti nadograđena na Farmer Fit ili Farmer Pro radi dodatne funkcionalnosti.

Saznajte više
Trimble Ag Software

Poljoprivredni softver

Farmer Pro

Farmer Pro predstavlja najmoćniji onlajn i mobilni softver kompanije Trimble za upravljanje imanjem. Farmer Pro korisnici imaju na raspolaganju dodatne funkcije koje omogućuju inovativno i profitabilno upravljanje imanjem, što uključuje i Crop Health Imagery (prikaz zdravlja useva), radne naloge, postupak mrežnog ili zonskog uzorkovanja tla, upravljanje ugovorima o žitaricama itd.

Saznajte više
Trimble Advisor Prime

Poljoprivredni softver

Advisor Prime

Advisor Prime kompanije Trimble predstavlja inteligentno, integrisano rešenje na vebu koje se odlikuje intuitivnim, unapređenim radnim procesima za definisanje i deljenje zona upravljanja i naloga varijabilnih stopa. Koristeći Advisor Prime, smanjićete greške pri unosu podataka koje su uzrokovane ponavljanjem procedure za svako polje, izbeći ćete sate potrebne za obradu događaja u datom intervalu i eliminisaćete korake u prenosu podataka nazad do zemljoradnika.

Saznajte više

Poljoprivredni softver

Ag Time Tracker

Ag Time Tracker omogućuje vama i vašem timu da ostanete organizovani i da vodite evidenciju o svom radnom vremenu i produktivnosti bez napora. Dobićete statistiku o radnom vremenu i performansama svog tima, što će vam pomoći da donosite profitabilne i informisane odluke. Sa Ag Time Tracker možete videti GPS časovnik za ulazne/izlazne lokacije svojih zaposlenih, što doprinosi njihovoj bezbednosti i odgovornosti.

Saznajte više

Poljoprivredni softver

Ag Premium Weather

Ag Premium Weather predstavlja vrhunsku meteorološku aplikaciju koja pruža inteligentnu preciznost na vašem polju. Ona obezbeđuje ažurirano praćenje padavina, temperature i dane sa rastućom temperaturom bez brige o uređajima za merenje padavina ili skupe terenske opreme. Uz Ag Premium Weather možete doći do tekućih i istorijskih podataka o padavinama, što će vam omogućiti da unapredite operativno planiranje, predvidite potencijal prinosa i prilagodite ciljeve prinosa.

Saznajte više
Trimble Carbon Credits

Karbonski krediti

Nastojanje kompanije Trimble da doprinese smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte doprinelo je tome da poljoprivrednici iz Alberte dobiju ‘karbonske kredite’ koji kasnije mogu biti otkupljeni od strane pravno regulisanih industrija kako bi ublažile svoju emisiju gasova.

Saznajte više
Trimble Ag Soil Information System

Poljoprivredni softver

Sistem za dobijanje informacija o tlu

SIS koristi napredne senzore i inteligentne algoritme za ciljanje i geoprocesiranje kako bi se u visokoj rezoluciji dobile precizne informacije o tlu i topografiji. Pružajući bolje razumevanje fizičkih i hemijskih karakteristika tla — uključujući i način na koji se materijali i sredstva za proizvodnju kreću kroz tlo — SIS omogućuje nalaženje efikasnijih rešenja za specifične teškoće na problematičnim područjima na parceli.
Saznajte više
Trimble WM-Subsurface Software

Softver za upravljanje vodom

WM-Subsurface softver

WM-Subsurface (prethodno poznat kao Farm Works Surface) predstavlja poljoprivredni softver za drenažu koji garantuje optimalno postavljanje drenažnih cevi i površinske drenaže kako u površinskim tako i u podzemnim projektima upravljanja vodom, što doprinosi adekvatnoj drenaži polja i boljem prinosu.

Saznajte više

Kontrola nagiba

Sistem za kontrolu nagiba AG GCS200

Sistem za kontrolu nagiba srednjeg nivoa koji uključuje i digitalni prikaz elevacije.

Saznajte više

Kontrola nagiba

Sistem za kontrolu nagiba AG GCS300/400

Napredni sistemi za kontrolu nagiba pružaju mnoge mogućnosti uzgajivačima ili izvođačima radova kada je reč o upravljanju vodom.

Saznajte više

Upravljanje vodom

WM-Drain rešenje za drenažu imanja

Trimble® WM-Drain® rešenje za drenažu imanja predstavlja zaokružen set alata za unapređivanje ispitivanja, analize, dizajniranja, postavljanja i mapiranja površinske i podzemne drenaže.

Saznajte više

Upravljanje vodom

WM-Form rešenje za formiranje zemljišta

Bilo da ste uzgajivač ili izvođač zemljanih radova, Trimble® WM-Form™ rešenje za formiranje zemljišta može vam pomoći da poboljšate stanje zemljišta sa slabim prinosom – i da u isto vreme kontrolišete troškove zemljanih radova i da u što manjoj meri oštetite dragoceni gornji sloj tla.
Saznajte više

Kontrola nagiba

Laser Spectra Precision serija GL600

Izuzetno pouzdana serija laserskih predajnika idealnih za korisnike kojima je potrebna mogućnost podešavanja jednostrukih ili dvostrukih nagiba na njihovom polju.

 

Saznajte više

Laserski predajnici

Laser Spectra Precision serija GL700

Serija samonivelišućih naprednih laserskih predajnika idealnih za primenu tamo gde se zahteva visok nivo preciznosti, stabilnost laserskog zraka i mogućnost podešavanja jednostrukih ili dvostrukih nagiba.

 

Saznajte više

CenterPoint® RTX

Usluga korekcije visoke preciznosti <2,5 cm (1″), isporučena putem satelita. Idealno rešenje za sadnju/setvu, prskanje i obradu zemljišta u trake.

Saznajte više

CenterPoint VRS

Trenutni pristup korekcijama RTK-nivoa u okviru fiksne mreže referentnih stanica. Idealno rešenje za drenažu, navodnjavanje kap po kap i nivelisanje zemljišta.

Saznajte više

RangePoint® RTX

Povoljna usluga korekcije srednje preciznosti koja putem satelita obezbeđuje < 15 cm (6″) pozicioniranje između prohoda. Idealno za primenu na parcelama velikih razmera.

Saznajte više

OmniSTAR

Pruža brojne mogućnosti usluga korekcije preko satelita ili mobilne mreže u rasponu od < 10 cm do < 1 metra. Idealno rešenje za prskanje, nanošenje, obrađivanje zemlje itd.

Saznajte više

Trimble xFill

Trimble xFill koristi tehnologiju Trimble RTX, obezbeđujući konstantne korekcije na nivou centimetra putem satelita ukoliko je prekinuta komunikacija sa izvorom RTK ili VRS signala.

Saznajte više

Sistem za kontrolu nagiba AG GCS100

Ekonomičan sistem za kontrolu nagiba koji i pri dugotrajnoj upotrebi u nepovoljnim uslovima ima izuzetne performanse.

Saznajte više

Praćenje prinosa

Pomoću praćenja prinosa možete mapirati i uporediti uspešnost različitih useva na svojoj njivi i poboljšati izbor semena na osnovu višegodišnjih podataka o prinosu.

Saznajte više
Trimble Farmer Core

Poljoprivredni softver

Farmer Core

Farmer Core integriše mašinski generisane podatke sa preciznih poljoprivrednih displeja kako bi se pojednostavilo upravljanje imanjem i unapredilo obavljanje poslova na njemu. Farmer Core koristi tehnologiju AutoSync, novu i inovativnu funkciju koja se izvršava u pozadini i automatski sinhronizuje sve linije navođenja, imena parcela, granice, orijentire i informacije o rukovaocu na svim povezanim uređajima.

Saznajte više

Kontrola primene

Sistem za tačkasto prskanje WeedSeeker® 2

Sistem WeedSeeker® 2 predstavlja sledeću generaciju sistema za tačkasto prskanje koje je proizvela kompanija Trimble Agriculture. Redizajniran za superiorno uništavanje korova, pruža zaokruženo i poboljšano funkcionisanje u odnosu na prethodna rešenja.
Saznajte više

DISPLEJI ZA NAVOĐENJE

Displej GFX-350™

Displej Trimble® GFX-350™ predstavlja nastavak duge tradicije kompanije Trimble Agriculture u proizvodnji modernih displeja koji su jednostavni za korišćenje.

Saznajte više

Kontroler za navođenje

Kontroler za navođenje NAV-900

Kontroler za navođenje NAV-900 predstavlja naš najnapredniji GNSS prijemnik do sada, napravljen za maksimalno vreme ispravnog rada i sa širokim opsegom opcija preciznosti, od osnovne do visoke preciznosti.

Saznajte više

Kontroler za navođenje

Kontroler za navođenje NAV-500™

Uparen sa bilo kojim displejem iz GFX serije, kontroler za navođenje NAV-500™ predstavlja povoljno i precizno rešenje koje prima korekcije od brojnih konstelacija GNSS satelita.

Saznajte više

Kontrola nagiba

Laser Spectra Precision AG402

Automatski samonivelišući horizontalni laser Spectra Precision AG402 predstavlja najizdržljiviji dostupni laser, koji se u velikoj meri može koristiti horizontalno, vertikalno i kao visak.

Saznajte više

DISPLEJI ZA NAVOĐENJE

Displej GFX-750™

Displej Trimble® GFX-750™ predstavlja nastavak duge tradicije kompanije Trimble Agriculture u proizvodnji modernih displeja koji su jednostavni za korišćenje.

Saznajte više