Radni nalozi

Funkcija standardni radni nalozi kompanije Trimble pomaže onima koji upravljaju imanjem da minimizuju nagađanje pri dodeljivanju i praćenju poljoprivrednih poslova. Ova mobilna funkcija je laka za korišćenje i od velike koristi kada je reč o upravljanju logistikom, dodeljivanju zadataka, praćenju napretka i brzim prilagođavanjima, čime se maksimizuju efikasnost i produktivnost imanja. Pored toga, radnici na imanju mogu pomoću svog pametnog telefona dobijati dnevne zadatke, što će doprineti njihovoj efikasnosti i smanjiti greške u primeni određenih sredstava.

Dizajnirani da unaprede obavljanje poslova na imanju, Farmer Core radni nalozi za Trimble displej predstavljaju niz instrukcija za obavljanje zadataka na njivi koji su definisani na vebu, to jest mreži. Instrukcije će zatim biti sinhronizovane sa Precision-IQ displejem  kako bi se omogućilo daljinsko podešavanje zadatka. Ovo omogućuje korisnicima da definišu detalje kao što su materijali, parcele, priključne mašine i rukovaoci za određeni zadatak Precision-IQ displeja čak i pre nego što uđu u kabinu vozila. Nakon što rukovalac obavi zadatak na Precision-IQ displeju, status zadatka i njegovi podaci se sa radnog naloga putem bežične veze šalju za Trimble Ag Software.

Radni nalozi za Trimble displej uključeni su u Farmer Core. Standardni radni nalozi i radni nalozi za Trimble displej uključeni su u Farmer Pro.

Farmer Pro Work Orders
Work Orders Farmer Pro

Napravite dnevni raspored svojih zadataka

Dodelite zadatke članovima svog tima tako da svi dobijaju ažurirane informacije o poslednjem zadatku u toku dana. Radni nalozi mogu uključivati materijale, opremu, rukovaoce, vremenske uslove, realizaciju ciljeva i rokove. Pratite rad svojih zaposlenih tako što ćete pratiti napredak i realizaciju svakog zadatka, doprinoseći efikasnosti tako što ćete omogućiti onima koji upravljaju poslovima da u realnom vremenu utvrde i prilagode potrebe i prioritete.

Pojednostavite logistiku

Pobrinite se za to da prava osoba radi na pravom projektu u pravo vreme na pravoj parceli pomoću pravih materijala. Uštedite dragoceno vreme tako što ćete brzo napraviti izmene što se tiče zadataka i prioriteta, posebno tokom užurbanih sezona sadnje i žetve.

Farmer Pro Work Orders Office
Work Orders Spray Records

Eliminišite greške u primeni sredstava

Bez obzira na to da li radnici na imanju koriste aplikaciju Trimble Ag Mobile na svom pametnom telefonu ili na Trimble TMX-2050™, GFX-750™ ili GFX-350™  displeju, ova aplikacija sprečava da dođe do prskanja bez nadzora ili da se određena sredstva primene na pogrešnoj parceli. Osim toga, kada se unesu vremenski uslovi za radne naloge, poslovođa će dobiti pravovremeno obaveštenje ako se rad ne obavlja u skladu sa tim parametrima. Radni nalozi su od suštinske važnosti za to da poslovođa i ostatak tima budu međusobno bolje povezani.

Kako možete aktivirati funkciju radni nalozi

Hajde da počnemo

Proizvod radni nalozi uključen je u Farmer Pro i dostupan je širom sveta. Kliknite dole da biste videli kako ga možete kupiti.

Gde se može kupiti