Farmer Pro

Farmer Pro predstavlja najmoćniji onlajn i mobilni softver kompanije Trimble za upravljanje imanjem. Farmer Pro korisnici imaju na raspolaganju dodatne funkcije koje omogućuju inovativno i profitabilno upravljanje imanjem, što uključuje i prikaz zdravlja useva, radne naloge, postupak mrežnog ili zonskog uzorkovanja tla, upravljanje ugovorima o žitaricama itd.

Spremni za kupovinu?
Trimble Ag Software

Kompletno rešenje za upravljanje imanjem

 • Moćan softver zasnovan na oblaku
 • Olakšano mobilno upravljanje imanjem

Moćan softver zasnovan na oblaku

Farmer Pro daje pristup inteligentnoj onlajn platformi koja je prilagođena korisniku koja automatski sinhronizuje sve uređaje tako da je potrebno da samo jednom unesete informacije. Uzgajivači mogu koristiti ovu onlajn platformu da:

 • Vode zapise o polju
 • U realnom vremenu prate i koriste mašine
 • Prave slojeve na mapi polja
 • Analiziraju podatke o polju i njegovu profitabilnost
Trimble Ag Field Records

Olakšano mobilno upravljanje imanjem

Farmer Pro daje pristup inovativnoj aplikaciji Trimble Ag Mobile koja je prilagođena korisniku. Aplikacija Trimble Ag Mobile dozvoljava zemljoradnicima da unesu, pristupe i dele zapise — od slika parcele do izveštaja o izviđanju useva — u realnom vremenu sa bilo kog mobilnog uređaja. Naša aplikacija za upravljanje podacima o imanju radi i na Apple iOS i Android uređajima, i funkcioniše čak i kada izgubite Wi-Fi ili mobilni signal.

Koristite aplikaciju Trimble Ag Mobile za:

 • Vođenje zapisa o polju
 • Upravljanje mašinskim parkom
 • Radne naloge
 • Izviđanje useva
 • Uzorkovanje tla
 • Ugovore o žitaricama i upravljanje bunkerom

Prikaz zdravlja useva

Prikaz zdravlja useva koristi tehnologiju PurePixel™ i pruža zemljoradnicima i njihovim savetnicima pouzdane, bez oblaka, kalibrisane satelitske snimke. PurePixel koristi sopstveni algoritam za analizu brojnih ulaznih signala na senzorima kako bi se proizvele kalibrisane mape vegetativnih indeksa tokom sezone rasta.

Ova jedinstvena kalibracija omogućuje zemljoradnicima da uporede zdravlje useva u svakoj fazi rasta za ciljano izviđanje useva. To omogućava da se tokom sezone donose informisane odluke, što će pomoći zemljoradnicima da maksimizuju prinos i povećaju profit.

Saznajte više o prikazu zdravlja useva
Farmer Pro Work Orders

Radni nalozi

Standardni radni nalozi kompanije Trimble pružaju mogućnost rukovodiocima imanja da koriste veb i mobilne alatke kako bi upravljali logistikom, dodelom zadataka i praćenjem napretka i tako će ih poštedeti nagađanja pri dodeli i praćenju radova na parceli. Dizajnirani da unaprede obavljanje poslova na imanju, Farmer Core radni nalozi za Trimble displej predstavljaju niz instrukcija za obavljanje zadataka na njivi koji su definisani na vebu, to jest mreži. Instrukcije će zatim biti sinhronizovane sa Precision-IQ displejem  kako bi se omogućilo daljinsko podešavanje zadatka.

 

Saznajte više o radnim nalozima

Mnogo više od lepih mapa

Da li vam je dosta gledanja u mape prinosa koje ne odgovaraju stvarnom stanju stvari na njivi? Nova alatka Yield Data Cleaning koju je proizvela kompanija Trimble Ag Software automatski otklanja probleme sa kašnjenjem protoka zrna, GPS greškama, greškama senzora i preklapanjima, štedeći vam na taj način mnoge sate koje biste proveli manuelno ispravljajući navedene probleme za svaku parcelu ponaosob. Budući da se sve više zemljoradnika opredeljuje za preciznu poljoprivredu, precizne mape prinosa imaju suštinsku važnost kada je reč o njihovom korišćenju za rad sa nalozima ili zonama upravljanja. Tačni podaci o prinosu vode do preciznih mapa, što doprinosi većoj profitabilnosti svakog hektara.

Trimble Ag AutoSync AB Lines

AutoSync

Farmer Pro dolazi sa tehnologijom AutoSync™, koja radi u pozadini i automatski sinhronizuje podatke o imanju za Trimble Ag Software i sve Trimble displeje koji koriste aplikaciju Precision-IQ™. Nakon što se aktivira, ova moćna funkcija za svega nekoliko minuta, bez pritiska na dugme, sinhronizuje linije navođenja, imena parcela, granice, materijale, priključne mašine, vozila i informacije o rukovaocu. AutoSync umanjuje ljudsku grešku i eliminiše potrebu za manuelnim deljenjem podataka preko USB-a, što vodi do doslednih, preciznih podataka o imanju.

Saznajte više o AutoSync

Upravljanje imanjem drugih proizvođača

Sporazumi o kompatibilnosti i povezanosti podataka o imanju između kompanije Trimble Ag Software i drugih proizvođača softverskih platformi za upravljanje imanjem uključuju sistem Raven Slingshot®, sisteme AGCO VarioDoc i AgCommand®, John Deere Operations Center, Case IH Advanced Farming Systems (AFS) Connect™, New Holland Precision Land Management (PLM) Connect, i mnoge druge.

Šta kažu naši klijenti?

“Koristim prikaz zdravlja useva za fino doziranje đubriva. Uglavnom gajim jednu vrstu pšenice i ovakve alatke veoma utiču na sadržaj proteina što je od velike važnosti. Dopada mi se što možete dovoljno rano tokom sezone rasta videti zdravlje useva ili sagledati prethodne godine kako biste razumeli kakvi su trendovi što se tiče zdravlja useva. Lak je za korišćenje i pomaže mi da donosim informisane odluke kada je reč o izradi mapa sa varijabilnom stopom primene.”

– Lance Wickum, Shelby, MT

“Svaki tura je evidentirana tako da možete videti krajnji rezultat našeg truda ne samo za svaku parcelu već i za svaki hektar, kao i koje parcele su isplative, a koje to nisu.”

– Duane Kiess, Decatur, IN

KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ omogućuje razmenu podataka vezanim za parcele, mehanizaciju i inpute između Trimble Precision-IQ navigatora i Cloud-a2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje mehanizacije u realnom vremenu, trenutno stanje i istorija korišćenja vozila
Bežično slanje VRA mapa za doziranje inputa
Kreiranje Radnih zadatka na web aplikaciji ili mobilnom telefonu
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuKreiranje detaljnih informacija vezanih za primenu inputa (hemikalije, semena, đubriva) i žetvu
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o zapisu pokrivenosti, primeni inputa i ostalih informacija (npr. vremenski uslovi)
Pristup Precision-IQ podacima sa navigatora u .shp fajl obiku za primenu u drugim aplikacijama
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Kreiranje izveštaja o primeni semena, đubriva, hemikalija, kao i izveštaja o profitabilnosti parcele ili useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiUpotreba alata za kreiranje menadžment zona i varijabilno doziranje inputa
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPristup Crop Health Imagery sistemu za pregled satelitskih snimaka stanja useva (NDVI-PPVI-IR-RGB)
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika
1 Dodatni nalozi za korisnike Farmer Core i Farmer Pro paketa mogu se naknadno kupiti.
2 AutoSync automatski povezuje sve vaše pametne telefone, kompjutere i Trimble navigatore (Precision-IQ software neophodan). Da bi slanje podataka putem AutoSync-a bilo moguće neophodna je Trimble Display licenca, LTE modem ili Wi-Fi adapter.
3 Cene proizvoda su trenutno dostupne samo u Severnoj Americi.

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti