Farmer Core

Povežite, pojednostavite i unapredite aktivnosti na vašem imanju pomoću softvera Farmer Core. Ovaj softver kompanije Trimble dopunjuje vaš postojeći Trimble sistem kako biste upravljali podacima koji se tiču precizne poljoprivrede i pojednostavili podešavanje displeja čime ćete izvući najviše iz svakog hektara.

Farmer Core koristi tehnologiju AutoSync, novu i inovativnu funkciju koja se izvršava u pozadini i automatski sinhronizuje sve linije navođenja, imena parcela, granice, materijale, priključne mašine, vozila i informacije o rukovaocu na svim povezanim uređajima.

Spremni za kupovinu?
Trimble Ag Farm Mapping

Pojednostavite upravljanje imanjem

Definišite ime korisnika/imanja/parcele, importujte ili nacrtajte granice parcele i podesite materijale manuelno ili pomoću unapred pripremljenog spiska hemijskih sredstava i semena.

Unapredite obavljanje poslova na imanju

Upravljajte podacima koji se tiču precizne poljoprivrede i dolaze sa Trimble displeja i drugih izvora putem API, čuvajući sve svoje linije navođenja, imena parcela, materijala i informacije o mašinama na jednom mestu.

Saznajte više o tehnologiji AutoSync
Trimble Connected Farmer Core
Trimble Ag Farmer Core

Poboljšajte pouzdanost zapisa o imanju

Automatski napravite zapis o parceli na osnovu podataka prikupljenih pomoću vašeg displeja za preciznu poljoprivredu kako biste dobili lako razumljivu analizu profitabilnosti za svaku parcelu

Mnogo više od lepih mapa

Da li vam je dosta gledanja u mape prinosa koje ne odgovaraju stvarnom stanju stvari na njivi? Nova alatka Yield Data Cleaning koju je proizvela kompanija Trimble Ag Software automatski otklanja probleme sa kašnjenjem protoka zrna, GPS greškama, greškama senzora i preklapanjima, štedeći vam na taj način mnoge sate koje biste proveli manuelno ispravljajući navedene probleme za svaku parcelu ponaosob. Budući da se sve više zemljoradnika opredeljuje za preciznu poljoprivredu, precizne mape prinosa imaju suštinsku važnost kada je reč o njihovom korišćenju za rad sa nalozima ili zonama upravljanja. Tačni podaci o prinosu vode do preciznih mapa, što doprinosi većoj profitabilnosti svakog hektara.

Radni nalozi

Dizajnirani da unaprede obavljanje poslova na imanju, Farmer Core radni nalozi za Trimble displej predstavljaju niz instrukcija za obavljanje zadataka na njivi koji su definisani na vebu, to jest mreži. Instrukcije će zatim biti sinhronizovane sa Precision-IQ displejem  kako bi se omogućilo daljinsko podešavanje zadatka. Ovo omogućuje korisnicima da definišu detalje kao što su materijali, parcele, priključne mašine i rukovaoci za određeni zadatak Precision-IQ displeja čak i pre nego što uđu u kabinu vozila. Nakon što rukovalac obavi zadatak na Precision-IQ displeju, status zadatka i njegovi podaci se sa radnog naloga putem bežične veze šalju za Trimble Ag Software.

Mašinski park (Fleet)

Korisnici koji poseduju licencu za Display Connection sada mogu u potpunosti koristiti funkcionalnost opcije mašinski park (Fleet), kao što je praćenje trenutne lokacije i ranijih lokacija, korišćenja vozila i raznih upozorenja — za sve to se koristi tehnologija FarmStream (pomoću FmX® integrisanog displeja, TMX-2050™ ili GFX-750™ displeja).

Korisnici mogu:

  • Pratiti lokaciju, status i korišćenje opreme
  • Videti ranije lokacije
  • Dobiti informacije o vremenu provedenom u praznom hodu, kretanju i putovanju, kao i pratiti razloge za kašnjenje
  • Pristupiti dijagnostici motora za informacije o stanju mašine u realnom vremenu

Integrisani podaci drugih proizvođača

Sporazumi o kompatibilnosti i povezanosti podataka o imanju između kompanije Trimble Ag Software i drugih proizvođača softverskih platformi za upravljanje imanjem uključuju sistem Raven Slingshot®, sisteme AGCO VarioDoc i AgCommand®, John Deere Operations Center, Case IH Advanced Farming Systems (AFS) Connect™, New Holland Precision Land Management (PLM) Connect, i mnoge druge.

Product Comparison

FeaturesFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Farm SetupUser logins1Up to 5Up to 5Up to 5
Manage client/farm/field names with boundaries
Farm OperationsManage guidance lines
AutoSync™ resources, as-applied data, and bluetooth tags between Precision-IQ Displays and the cloud 2
Import/export or use third-party APIs to get data to/from precision farming displays
Track real-time equipment location, current status, and utilization history
Wirelessly send prescriptions to displays
Create Precision-IQ Display Work Order in web or mobile for remote task set-up and monitoring
Create Standard Work Orders and assign to people to monitor their manual completion
Includes dashboard for weather forecasting and commodity price tracking 3
Farm RecordsCreate detailed field records for seed, chemical, fertilizer, harvest, and other applications
Add materials and track purchases and usage by field with costs
Generate compliance reports with coverage or as-applied and task details
Access Precision-IQ as-applied data in shapefile format to use in other applications
Process yield data with yield cleaning tool
Create reports for seed, fertilizer, chemical usage, and field/crop profitability
View basic weather with option for upgrading to Ag Premium Weather
VRA ToolsUse drawing tools to layout management zones and create prescriptions
Utilize the mobile app for grid or zone soil sampling, including navigation to sample sites
Grain MarketingTrack bin inventory
Manage grain contracts and market position statements
In-Season MonitoringView Crop Health Imagery for each field
Record crop scouting events and create product application recommendations
Import UAV imagery
1 Additional user logins for Farmer Core and Farmer Pro can be purchased separately.
2 AutoSync automatically connects all your smartphones, computers, and Trimble displays (using the Precision-IQ™ software). Each connected Trimble display requires a Display Connection with modem and data plan or a third-party wifi adapter.
3 Cash bid prices currently available only in North America.

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti