Sistem za dobijanje informacija o tlu (SIS)

SIS koristi napredne senzore i inteligentne algoritme za ciljanje i geoprocesiranje kako bi se u visokoj rezoluciji dobile precizne informacije o tlu i topografiji. Pružajući bolje razumevanje fizičkih i hemijskih karakteristika tla — uključujući i način na koji se materijali i sredstva za proizvodnju kreću kroz tlo — SIS omogućuje nalaženje efikasnijih rešenja za specifične teškoće na problematičnim područjima na parceli.

Ključne prednosti za poljoprivrednike

  • Dobijanje detaljnog uvida u karakteristike tla za svaku parcelu, kao što su tekstura tla, sabijanje, dubina zone korena, raspoloživost i zadržavanje vlag i plodnost tla.
  • 3D pregled analize tla do 122 centimetra površinskog sloja njive.
  • Saradnja sa pouzdanim savetnikom kako bi se na osnovu mape tla definisale mape različite stope primene što će doprineti maksimalnom rastu useva.
  • Pristup obimnom skupu podataka što će voditi do donošenja informisanih odluka o navodnjavanju.

Vrste SIS mapa

SIS pruža preciznu 3D analizu tla za desetine fizičkih i hemijskih karakteristika uključujući i:

  • Dubina zone korena
  • Tekstura tla (glina, pesak, sadržaj grubih fragmenata)
  • Sposobnost zadržavanja vlage
  • Karakteristike sabijanja
  • Nivoi makro i mikro hranljivih sastojaka
  • Koncentracija soli i toksičnosti

Zašto vam je potreban SIS?

1. razlog – Poboljšan kvalitet useva

SIS pruža uzgajivačima potrebne alatke koje će im pomoći da poboljšaju zdravlje biljaka i ukupan kvalitet useva. Premda na njivi može biti posejana samo jedna kultura, čest je slučaj da kvalitet tla ne bude podjednak. Zahvaljujući proizvodu SIS, uzgajivači imaju rešenje za različitosti u okviru njive i mogu obrađivati različita područja u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, što će doprineti maksimalnom mogućem kvalitetu useva na celoj njivi.

Zašto vam je potreban SIS?

2. razlog – Veći prinos na područjima sa niskom produktivnošću

Bez obzira na trud, briga o delovima njive sa slabim prinosom može iscrpsti čak i najposvećenije uzgajivače. SIS vas može poštedeti nagađanja i eksperimentisanja kada je reč o ‘popravljanju’ takvih delova tla tako što će vam otkriti prave razloge za slab prinos. Kada budete razumeli šta sprečava te delove da daju standardan prinos, moći ćete da definišete strategiju koja će svim delovima njive omogućiti da daju maksimalan prinos.

Zašto vam je potreban SIS?

3. razlog – Optimizovano korišćenje vode i đubriva

SIS omogućuje ciljanu primenu, garantujući da će se skup materijal i proizvodna sredstva efikasno koristiti. Uzgajivači koji koriste podatke dobijene od proizvoda SIS više ne moraju da se zadovolje nižim kvalitetom. Sada mogu iskoristiti ono što im je raspoloživo tako što će se koncentrisati na pomaganje slabim područja da ostvare kvalitetniji i veći prinos, istovremeno maksimizujući potencijal područja sa visokim prinosom.

Šta kažu naši klijenti?

Informacije koje obezbeđuje SIS eliminišu potrebu za nagađanjem u nastojanju da se razumeju različitosti u okviru parcele, što vam omogućuje da razumete mogućnosti tla koje obrađujete, kao i njegove ograničenja.”

– Bryan Granshaw, Queensland, Australia

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Kliknite ovde ako želite da dobijete više informacija od SIS tima kompanije Trimble.