Ag Premium Weather

Ag Premium Weather predstavlja vrhunsku meteorološku aplikaciju koja pruža inteligentnu preciznost na vašem polju. Ona obezbeđuje ažurirano praćenje padavina, temperature i dane sa rastućom temperaturom bez brige o uređajima za merenje padavina ili skupe terenske opreme. Uz Ag Premium Weather možete doći do tekućih i istorijskih podataka o padavinama, što će vam omogućiti da unapredite operativno planiranje, predvidite potencijal prinosa i prilagodite ciljeve prinosa.

Ag Premium Weather možete kupiti kao dodatak softvera Farmer Pro i dostupan je globalno. Podatke možete pregledati pomoću aplikacije Trimble Ag Mobile, koju možete preuzeti sa Apple App Store ili Google Play Store.

Spremni za kupovinu?

Ključne karakteristike

  • Pristupite svojim podacima onlajn ili pomoću mobilne aplikacije
  • Pregledajte istoriju proseka padavina
  • Uštedite vreme koje bi vam otišlo na vožnju do njive i postavljanje uređaja za merenje količine padavina
  • Eliminišite skupe meteorološke stanice postavljene na terenu i prenos podataka za daljinsko praćenje padavina
  • Pregledajte varijabilnost padavina za svako polje koristeći mape kontura sa oznakama u boji
  • Procenite obradivost polja na osnovu obima i intenziteta nedavnih padavina
  • Optimizujte korišćenje vode tako što nećete navodnjavati područja koja su dobila dovoljnu količinu padavina
  • Na osnovu dana sa rastućom temperaturom utvrdite stanje svojih useva i isplanirajte radove na njivi

Upozorenja na grad

Pravovremeno dobijajte obaveštenja putem imejla kada su vaše oranice pogođene gradom. Kada uporedite mapu pokrivenosti gradom sa granicama vaše parcele, dobićete preciznu lokaciju i veličinu grada. Ove informacije će vam pomoći da uštedite vreme i novac koji su vam bili potrebni da procenite štetu na svojim usevima.

Upozorenja na grad su dostupna samo za Severnu Ameriku*

Naše mape kontura

Naše mape sa meteorološkim konturama pružaju jednostavne, vizuelno snažne znakove sa vremenskim pojasevima ili zonama duž vašeg imanja. Ove mape kontura sa oznakama u boji omogućuju zemljoradnicima da jednostavno utvrde zone koje imaju istu temperaturu i količinu padavina, kao i mesta na kojima dolazi do promena. Najbolje od svega je što možete promeniti datumski raspon kako biste videli istoriju podataka ili buduću kratkoročnu prognozu.

Naše mape kontura

Ag Premium Weather vam putem imejla svakodnevno dostavlja ažuriranja što se tiče vremena koja vas upozoravaju na padavine (na osnovu proseka za vaše imanje), kao i na prosek dana sa rastućom temperaturom za vaše imanje. Kada dobijete obaveštenje o padavinama, dobićete i link do svog Trimble naloga kako biste za vaše imanje videli detaljnije informacije o padavinama. Ovo obaveštenje vam olakšava da na svom desktop računaru ili pametnom telefonu napravite raspored dnevnih zadataka u vreme padavina.

Vremenska upozorenja su dostupna samo za Severnu Ameriku*
Trimble Farm Weather Alerts

Trendovi padavina

Isplanirajte bolje svoj dan tako što ćete daljinski pratiti koliko i kada padavina prima svaka parcela – sve to bez provere ijednog uređaja za merenje količine padavina.

Trimble Farm Rainfall trends

Trendovi dana sa rastućom temperaturom

Svakodnevno dobijajte informacije o tome koliko mnogo toplotnih jedinica vaše polje prima ove sezone i uporedite ih sa istorijskim prosekom.

Trimble Farm Growing Degree Trends

Upoređivanje karakteristika proizvoda

Ag Standard WeatherAg Premium Weather
PokrivenostSeverna AmerikaSeverna Amerika
Vremenska prognoza, radar/satelit
Temperatura visoka/niska
Padavine - % verovatnoće
Padavine - % procenjena količina
Vlažnost
Brzina/smer vetra
Podaci na nivou farme
Podaci na nivou polja
Grafikoni i tabele (samo onlajn)
Detaljne mape kontura
Dani sa rastućom temperaturom
Istorija vremenskih uslova i srednjih vrednosti
Upozorenja putem imejla na vremenske uslove: Samo Severna Amerika*
Upozorenja putem imejla na grad: Samo Severna Amerika*

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti