WM-Subsurface softver

WM-Subsurface (prethodno poznat kao Farm Works Surface) predstavlja poljoprivredni softver za drenažu koji radi sa Trimble® WM-Drain™ rešenjem za drenažu imanja. WM-Subsurface garantuje optimalno postavljanje drenažnih cevi i površinske drenaže kako u površinskim tako i u podzemnim projektima upravljanja vodom, što doprinosi adekvatnoj drenaži polja i boljem prinosu. Jednostavno dodavanje drugih slojeva kao što su prinos ili vrsta tla kako biste dobili prikaz parcele iz drugačije perspektive.

Poljoprivredni softver za drenažu može se instalirati na desktop računarima sa Microsoft® Windows® 7 ili novijim operativnim sistemom.

Sadržaji za preuzimanje i uputstva
Trimble WM-Subsurface Software
Trimble WM-Subsurface Pipe Sizing

Automatsko određivanje veličine cevi

Izračunajte preporučenu veličinu cevi za sve cevi u okviru određenog dizajna, i ujedno napravite procenu ukupnih troškova i materijala potrebnih za dotični projekat drenaže. Automatsko određivanje veličine cevi pomaže vam da brzo i efikasno dođete do optimalnog dizajna drenaže i da smanjite ukupne troškove.

Linije pritoka

  • Dozvolite vašem softveru za drenažu imanja da utvrdi na kojim se mestima na njivi sliva voda, što će vam pomoći sa postavljanjem glavnih, sporednih i bočnih cevi.
  • Omogućite strelicama toka i linijama pritoka da pomognu u praćenju prirodnog toka vode na površini tla.

Linije drenaže

  • Pomoću alatki za crtanje povežite bočne drenažne linije sa glavnim, napravite paralelan bočni razmak i skratite linije drenaže.
  • Napravite plan i dizajnirajte drenažne cevi na osnovu veličine, tipa, faze, a zatim unesite minimalnu dubinu, maksimalnu dubinu i optimalan nagib za svaku od njih.
  • Koristite funkciju za proveru dizajna kako biste potvrdili da je tok svih drenažnih cevi pravilan.
  • Lako napravite izmene u dizajnu na osnovu vertikalnog profila i podesite ili promenite pravac ispusta za vodu.

Pravljenje nasipa

  • Definišite trasu nasipa pomoću topografskih podataka na osnovu konturnog intervala i radijusa zaokreta priključne mašine radi pravilnog postavljanja nasipa za navodnjavanje.

Šta kažu naši klijenti?

Toplo preporučujemo WM-Subsurface za planiranje drenaže zemljišta. Dizajn za čiju nam je izradu ranije trebalo nekoliko dana sada možemo da završimo za nekoliko minuta ili sati.”

– Andrew Zimmerman, Hicksville, OH

“Softver precizno beleži koliki je nagib na cevi i koliko hektara dolazi sa svakom narednom linijom, tako da veoma precizno i brzo mogu da odredim veličinu sistema.”

Joey Schlatter, Francesville, IN

KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ omogućuje razmenu podataka vezanim za parcele, mehanizaciju i inpute između Trimble Precision-IQ navigatora i Cloud-a2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje mehanizacije u realnom vremenu, trenutno stanje i istorija korišćenja vozila
Bežično slanje VRA mapa za doziranje inputa
Kreiranje Radnih zadatka na web aplikaciji ili mobilnom telefonu
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuKreiranje detaljnih informacija vezanih za primenu inputa (hemikalije, semena, đubriva) i žetvu
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o zapisu pokrivenosti, primeni inputa i ostalih informacija (npr. vremenski uslovi)
Pristup Precision-IQ podacima sa navigatora u .shp fajl obiku za primenu u drugim aplikacijama
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Kreiranje izveštaja o primeni semena, đubriva, hemikalija, kao i izveštaja o profitabilnosti parcele ili useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiUpotreba alata za kreiranje menadžment zona i varijabilno doziranje inputa
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPristup Crop Health Imagery sistemu za pregled satelitskih snimaka stanja useva (NDVI-PPVI-IR-RGB)
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika
1 Dodatni nalozi za korisnike Farmer Core i Farmer Pro paketa mogu se naknadno kupiti.
2 AutoSync automatski povezuje sve vaše pametne telefone, kompjutere i Trimble navigatore (Precision-IQ software neophodan). Da bi slanje podataka putem AutoSync-a bilo moguće neophodna je Trimble Display licenca, LTE modem ili Wi-Fi adapter.
3 Cene proizvoda su trenutno dostupne samo u Severnoj Americi.

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti